Docenten
Home
Inleiding
Opdracht
Verwerking
Infobronnen
Beoordeling
Docenten

 

Op deze site staat een web-based aardrijkskunde opdracht als webquest weergegeven over Ruimtelijke Ordening.

Deze opdracht kan bijvoorbeeld worden gegeven als aanvulling op het eerste deel van hoofdstuk 5 Ruimte: kiezen of delen, uit de methode buiteNLand voor 3 havo en vwo.

 
_

titel:

Ruimtelijke Ordening
Onderwerp: Ruimtelijke Ordenings structuur in het algemeen in Nederland.
Aanvullend op hoofdstuk 5 'ruimte: kiezen of delen' uit de methode buiteNLand.
Schooltype: 3e leerjaar havo - vwo
Vakgebieden: Aardrijkskunde; Maatschappijleer
Uitvoering door: groepjes van 3 of 4
  Tijdsinvestering: 2 weken
bulletweek 1: intro + vraag 1 - 4
bulletweek 2: vraag 5 - 7 + afronden en inleveren eindproduct
  Opbrengst: verslag, kan zowel electronisch als in papieren vorm aangeleverd worden
(eventueel met logboek waarin tijd en activiteiten in bijgehouden zijn)
  Leerdoelen: leerlingen zien:
bulletdat planning van ruimtelijke ordening op verschillende nivo's gebeurd
bulletdat er onderscheid wordt gemaakt tussen landelijke en lokale belangen
bulletdat de inhoud van planning afhankelijk is van trends en gebeurtenissen en daarmee dan ook tijdgebonden zijn
  Extra materialen nodig: geen
  Webquestmaker: Paul Heinsbroek (Hns)
    Heb je vragen en/of opmerking met betrekking tot deze WebQuest, laat het mij dan weten. Je kunt mailen via de link van mijn naam.

:-)

 
 
 
 

Home | Inleiding | Opdracht | Verwerking | Infobronnen | Beoordeling | Docenten