Beoordeling
Home
Inleiding
Opdracht
Verwerking
Infobronnen
Beoordeling
Docenten

 

Het uiteindelijke verslag wordt beoordeeld op de volgende punten waarbij er een beoordeling komt voor de groep (het hele verslag) en per persoon (vraag 3 en 4):
 

 

Goed

Voldoende

Slecht

1. Heb je je aan de opdracht gehouden, en blijkt dat je kennis van zaken hebt gekregen?

Alle gevraagde informatie is verwerkt; het ziet er “professioneel” uit . Geen zijwegen bewandeld. Goed geconcentreerd op het doel.

De opdracht is voor een grotendeels goed uitgevoerd. Hier en daar informatie verwerkt die niet ter zake doende is.

Je hebt teveel andere sites bezocht en “fun”-plaatjes gebruikt. Veel zijwegen bewandeld. Teveel laten afleiden door bijzaken. Hou steeds het doel voor ogen!

(30 punten)

24 – 30

15 – 24

0 - 15

2. Hoeveel van de deelopdrachten heb je verwerkt in je verslag?

Alle opdrachten zijn verwerkt.

Enkele opdrachten missen geheel of gedeeltelijk. Probeer te werken met een “checklist”

Te weinig opdrachten zijn volledig verwerkt. Probeer te werken met een “checklist”

(10 punten)

8- -10

5- -8

0 – 5

3. Heb je alles klakkeloos overgenomen, of heb je eigen inbreng in de teksten?

Veel teksten zijn aangepast aan je eigen stijl en bewoordingen. Je hebt “gespeeld” met de informatie.

Het lijkt al aardig, maar probeer toch nog iets meer met je eigen woorden te zeggen.

Je hebt de tekst klakkeloos overgenomen; d.w.z. je leert er te weinig van

(20 punten)

16 - 20

10 – 16

0 - 10

4. Hoe is de opbouw van het verslag: logische stappen. (indeling volgens vademecum)

Het is een goed leesbaar en helder verslag. Alle zaken netjes op een rij. Goede, verbindende teksten

Het gaat op de goede weg. Het zijn vooral nog verbindende teksten die het verslag tot een goed verhaal kunnen maken.

De gevraagde informatie staat kris kras door elkaar. Ieder ander die het leest heeft moeite om een goed beeld te krijgen.

(10 punten)

8- -10

5- -8

0 – 5

5. Is het aantal afbeeldingen voldoende en niet teveel, d.w.z te storend?

Een goede balans tussen tekst en afbeeldingen, waardoor het zich prettig laat lezen.

 Matig resultaat, de ene keer goed en de andere keer onvoldoende afbeeldingen

Veel te veel of veel te weinig afbeeldingen. Denk eraan dat iemand dat verslag moet lezen.

Afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de tekst.

(10 punten)

8- -10

5- -8

0 – 5

6. Passen de afbeeldingen bij het verhaal?

De afbeeldingen passen uitstekend bij het verhaal.

De afbeeldingen passen wel bij het verhaal op zich, maar staan niet steeds op de juiste plaats.

De afbeeldingen zijn lukraak gekozen en zijn niet gerelateerd aan het verhaal, waar ze bij staan.

(10 punten)

8- -10

5- -8

0 – 5

Totaal: 90 punten

72 – 90

40 - 72

0 - 40

 

Home | Inleiding | Opdracht | Verwerking | Infobronnen | Beoordeling | Docenten