Verwerking
Home
Inleiding
Opdracht
Verwerking
Infobronnen
Beoordeling
Docenten

 

Informatiebronnen die gebruikt kunnen worden voor de verwerking van de opdracht zijn te vinden op de bronnenpagina
 
A: Voor het eerste deel van de opdracht heb je één week de tijd. Dus volgende week dit uur moet je de vragen 1 tot en met 4 uitgewerkt hebben:
 1. Beschrijf in het kort welke bestuurslagen er zijn binnen de Ruimtelijke Ordening.
 2. Welke instanties zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de ruimtelijke planning, wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden en hoe worden deze zichtbaar gemaakt?
 3. Kies per persoon 1 onderwerp of beleidsgebied om verder uit te werken? (je kunt kiezen uit de beleidsgebieden zoals gegeven in de opdracht)
  Beschrijf in het kort hoe het beleidsgebied is uitgewerkt op de verschillende planningsnivo's: Rijk, Provincie en Gemeente. Wat zijn de plannen voor de toekomst?
 4. Kijk specifiek naar je eigen gemeente: op welke manier hebben de verschillende plannen invloed op de ruimtelijk inrichting van je gemeente?
  - waar wordt wat gedaan?
  - waarom daar?

Per groep moeten de vragen 1 en 2 uitgewerkt worden met ten minste één pagina aan tekst.
Per persoon moeten, daarnaast, de vragen 3 en 4 ook uitgewerkt worden met ten minste één A4 aan tekst, per beleidsgebied (maak ook gebruik van duidelijke plaatjes en/of kaarten ter verduidelijking van je tekst).
De voorlopige uitwerking van de vragen 3 en 4 moet je volgende week inleveren!!
 

B: Voor het tweede deel van de opdracht heb je ook één week de tijd en de vragen 5 en 6 worden als groepsopdracht uitgevoerd.
 1. Vergelijk en bediscusieer de verschillende beleidsgebieden gekozen bij vraag  3.
  Beschrijf hoe deze elkaar beïnvloeden op de verschillende nivo's en identificeer (mogelijke) ruimtelijke conflicten. (zie 2.3 tekstboek buiteNLand)
 2. Kies een ruimtelijk conflict tussen twee of meer beleidsgebieden en beschrijf dan
  - wat is het ruimtelijk conflict?
  - welke keuze(s) zijn er gemaakt ?
  - waarom is daarvoor gekozen?
  - eventueel: zou je zelf met een ander advies komen?

Per groep moet dit onderdeel B ten minste twee pagina's A4 aan tekst bevatten
 

C: Evaluatie
 1. Een aanvullend onderdeel van de uitwerking vormt een evaluatie van deze quest.
  In de pagina
  verwerking extra staat aangegeven wat er in dit extra deel moet worden weergegeven.
   

De opbouw van het verslag moet er wel volgens het vademecum uitzien.
De wijze van beoordelen staat vast en is te vinden op de pagina beoordeling.

 
Informatiebronnen die gebruikt kunnen worden voor de verwerking van de opdracht zijn te vinden op de bronnenpagina
 

:-)

Home | Inleiding | Opdracht | Verwerking | Infobronnen | Beoordeling | Docenten