Inleiding
Home
Inleiding
Opdracht
Verwerking
Infobronnen
Beoordeling
Docenten

 

RUIMTELIJKE ORDENING

Ruimte: Kiezen of Delen
 

Ruimtelijke Ordening in het algemeen

Hoe de ruimte in Nederland er nu en in de toekomst uit moet zien wordt geregeld in ruimtelijke plannen. Zowel het Rijk, de Provincies en de Gemeente maken plannen voor de beperkte ruimte. Hoe deze plannen tot stand komen, is geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Deze wet bepaalt de taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen.

Het Rijk stelt 'planologische kernbeslissingen' op (afgekort met pkb), deze worden vervolgens gepubliceerd als Nota. Omdat Nederland steeds veranderd, worden er steeds nieuwe plannen over verschillende onderwerpen gemaakt. Al deze plannen zijn een kader voor provinciale en gemeentelijke ruimtelijke planning.

Provincies stellen streekplannen op. Hierbij moeten zij rekening houden met de uitgangspunten van de Nota. In een streekplan staat al iets nauwkeuriger aangegeven wat de bedoeling is met de ruimte. Zo staat bijvoorbeeld aangegeven welke steden en dorpen kunnen groeien, waar wegen moeten komen en welke ruimte beschikbaar moet blijven voor de landbouw, voor natuur en voor recreatie. Streekplannen vormen richtlijnen voor gemeentelijke plannen.

Gemeenten maken bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan wordt vastgelegd wat de bestemming van de grond is. Zo wordt bepaald hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op mag worden gebouwd. Wat er in een bestemmingsplan staat is voor iedereen juridisch bindend; daarom is een bestemmingsplan voor iedereen van groot belang!

Veel zaken houden niet op bij gemeentegrenzen. Daarom bijvoorbeeld werken in Gelderland 20 gemeenten (waaronder Duiven) samen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) aan regionaal beleid.
 

Home | Inleiding | Opdracht | Verwerking | Infobronnen | Beoordeling | Docenten

This site was last updated 08-Dec-2006