Lokaal nivo
Home
terug
Nationaal nivo
Provinciaal nivo
Lokaal nivo

Ruimtelijke Ordening op Lokaal gemeentelijk nivo

Op lokaal nivo wordt per gemeente een bestemmingsplan opgesteld.

In een bestemmingsplan staat precies waar het grondgebied van de gemeente voor gebruikt mag worden: waar is ruimte voor woningen, landbouw, wegen, natuur enz. Iedereen moet zich aan het bestemmingsplan houden. Zo'n plan heeft dus veel invloed op uw directe woon- werk- en leefomgeving. Daarom wordt een bestemmingsplan pas van kracht na een uitgebreide procedure waarin iedereen inspraak heeft.
 

  Het bestemmingsplan is bindend, dat wil zeggen dat iedereen zich aan de regels van dat plan moet houden. Er mag ergens bijvoorbeeld alleen gebouwd worden als dat in overeenstemming is met het bestemmingsplan.
 
  Gemeenten moeten bij het opstellen van een bestemmingsplan het provinciale streekplan en plannen van de Rijksoverheid in acht nemen.

De gemeente Duiven heeft een toekomstvisie opgesteld voor 2015 - 2020:
scenario Duiven kiest voor kwaliteit

 

Veel zaken houden niet op bij gemeentegrenzen. Daarom werken 20 gemeenten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) samen aan regionaal beleid. De Stadsregio heeft zijn beleid ontwikkeld per beleidsthema: verkeer en vervoer, economische ontwikkeling, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en milieu.
Doel van de samenwerking is het behouden en versterken van de kwaliteiten van het gebied van de Stadsregio om daarmee bewoners en bedrijven te binden aan de regio.
Het Regionaal Plan voor de stadsregio KAN is te vinden op de KAN website onder de link bovenaan: Beleid.

 

voor een overzicht van de gemeentelijke indeling zie de Grote Bosatlas kaartblad 217 (52e editie)
enkele sites van gemeenten in de buurt: Arnhem
Duiven
Lingewaard
Montferland
(samenvoeging Bergh en Didam)
Westervoort

Zevenaar (samenvoeging Angerloo en Zevenaar)
     
  site van het Knooppunt Arnhem Nijmegen: KAN
ANWB onderzoek KAN gebied

Home | Nationaal nivo | Provinciaal nivo | Lokaal nivo

This site was last updated 30-May-2006