Nationaal nivo

 

Home
terug
voor 1900
1900 - 1950
1950 - 1970
1970 - 1985
1985 - 2001
2001 - heden

 

Ruimtelijke Ordening op Nationaal nivo

De 5e Nota Ruimtelijke Ordening: Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen.

Deze Nota Ruimte vervangt de ruimtelijk relevante rijksnota’s zoals de planologische kernbeslissingen (PKB’s), behorend bij de Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra.

 

Een beknopt overzicht van de algemene ontwikkeling van het proces van Ruimte Ordening op Nationaal nivo is weergegeven per tijdvak zoals aangegeven in de links hiernaast. Er is aangegeven wat de achtergronden van de ontwikkeling is en wat de taken van de overheid zijn (dit overzicht is onder andere gebaseerd op het boek Ruimtelijke Ordening, van grachtengordel tot vinex-wijk, door Hans van der Cammen en Len de Klerk (Het Spectrum, 2003)
 

Nota Ruimte

Home | Nationaal nivo | Provinciaal nivo | Lokaal nivo

This site was last updated 30-May-2006