Introductie
Home
Inleiding
Opdracht
Verwerking
Infobronnen
Beoordeling
Docenten

 

 
Hit Counter
People have
visited my page!

Welkom bij deze aardrijkskunde webquest over Ruimtelijke Ordening in Nederland.

 

RUIMTELIJKE ORDENING

Ruimte: Kiezen of Delen
 

Nederland is een klein land met veel mensen, dit eist dat iedereen rekening met elkaar moet houden bij het inrichten van de beschikbare ruimte.
 

Vroeger was er voldoende ruimte in Nederland voor wonen, werken en recreatie.
Maar in 1960 is de eerste Rijksnota Ruimtelijke Ordening opgesteld om het ruimtegebruik in Nederland te reguleren door specifieke gebieden aan te wijzen voor bewoning, industrie en natuur. In de loop van de tijd veranderen prioriteiten onder invloed van mode, trends en gebeurtenissen en worden er nieuwe Nota's opgesteld. Momenteel is het de 5e Nota die in 2005 van kracht is geworden.

   
   

Home | Inleiding | Opdracht | Verwerking | Infobronnen | Beoordeling | Docenten

This site was last updated 30-May-2006